ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

16 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

14 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเงินค่าจัดการศพกรณีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต

10 ตุลาคม 2557

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเงินรางวัลการประกวดราชวัตรและกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2557

10 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2557

9 ตุลาคม 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2557


กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่ยวม


คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฏิทินปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ยวมประจำเดือน ตุลาคม 2557

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw

 
 
 
 
counter statistics