ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

21 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

21 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558

20 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558

17 เมษายน 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมจัดรายการ “แม่ยวม ร่วมมือ ร่วมใจ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม”

16 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณ บุตรหลาน ญาติพี่น้อง ของนายโชติ มะลิหอม ที่บริจาคเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง และถังออกซิเจน
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-24]

เทศบาลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-04-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 13 [2015-04-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 [2015-04-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-10]
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่ยวม


คุยกับนายก

 

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ปฏิทินปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ยวมประจำเดือน เมษายน 2558

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ


คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw